Versete biblice despre păstorire

Versete biblice despre păstorire

Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un cîştig mîrşav, ci cu lepădare de sine. 1 Petru 5:2

Şi ce-ai auzit dela mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii. 2 Timotei 2:2

Să ştiţi:cine samănă puţin, puţin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera. 2 Corinteni 9:6

Îngrijeşte bine de oile tale, şi ia seama la turmele tale. Proverbe 27:23

Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii lor îţi vor sluji. Isaia 60:10

Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,,Iată, mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele, şi le voi cerceta! Ezechiel 34:11

I -a zis a doua oară: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?”, ,,Da Doamne”, I -a răspuns Petru, ,,ştii că Te iubesc.” Isus i -a zis: ,,Paşte oiţele Mele”. Ioan 21:16

Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sînt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 1 Corinteni 3:6, 7

După harul lui Dumnezeu, care mi -a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. 1 Corinteni 3:10

Dacă am sămănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? 1 Corinteni 9:11

Afirmativ.com

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.