Va e teama de moarte?

Iisus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” Ioan 11: 25-26

Un intelectual necredincios spunea că nu se poate împăca nicidecum cu învăţătura Bibliei despre învierea morţilor.

„Toate aş fi în stare să le cred – zicea el – dar una ca asta nu; să învie omul după ce a putrezit în pământ, nu pot accepta…“

Partenerul său de discuţii, un om credincios, încerca să-i aducă argumente din Biblie. După un timp, necredinciosul se supără aşa de tare, încât izbi cu pumnul în Noul Testament care era deschis pe masă.

Din el se rupse o foaie şi căzu jos. Revenindu-şi din furie, luă foaia de jos şi citi:

„Nebun ce eşti! Ce semeni tu, nu învie, dacă nu moare mai întâi. Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă …“.

În faţa acestor cuvinte clare ale lui Dumnezeu, păstrate în Cuvântul Său, intelectualul necredincios rămase fără argumente.

Care este poziţia noastră faţă de acest eveniment glorios care este învierea morţilor?

Fie că ne place sau nu, învierea morţilor va avea loc la timpul hotărât de Dumnezeu.

Atunci, toţi îşi vor da seama de neascultarea şi păcătoşenia lor, dar pentru cei necredincioşi va fi prea târziu.