Mainile Tale - Costache Ioanid

Mainile Tale – Costache Ioanid

Mainile Tale – Costache Ioanid Mainile Tale, dulce Isuse, mainile care din lut ne-au creat, intinse…

Continue Reading