Intenționezi să-ți deschizi o firmă?

Înființarea unei firme nu garantează că ideea ta de afacere va fi o reușită și nu înseamnă că, odată ce ți-ai înființat firma ai devenit antreprenor veritabil; e o condiție necesară, dar nu suficientă. Pe de altă parte, e bine să știi că atunci când ai o firma vei avea mai multă bătaie de cap: acte, contabilitate, tot felul de autorizări, controale, raportări. Înfiintarea unei firme înseamnă și o serie de răspunderi.

Odată înființată. vei avea cu siguranță nevoie de un ajutor potrivit. Informațiile oferite de sistemele RisCo îți vor fi necesare pentru evaluarea rapidă și eficientă a clienților și furnizorilor tăi. Deciziile tale din activitatea zilnică trebuie să se bazeze pe date și informații de încredere.

M-am decis să deschid o afacere în seectorul 2 al capitalei. Evident, va fi necesar să verific existența unor firme cu același obiect de activitate în acea zonă. Pe strada unde am identificat spațiul în care doresc să-mi desfășor activitatea, există o firmă asemănătoare.

RisCo mi-a oferit extrem de rapid informațiile necesare, de la contact la cifra de afaceri, venituri și cheltuieli totale, profit sau pierdere sau numărul mediu de salariați, pentru ultimii 10 ani de activitate.

În altă ordine de idei, cu RisCo găsești simplu și rapid rezultatele și indicatorii financiari ai competitorilor. Precum și toate informațiile necesare pentru o imagine corectă asupra pieței.

Poți afla instant marjele de profit pentru diferite tipuri de tranzacții, în orice industrie. Vei ști din start cum să-ți încadrezi tranzacțiile în „intervalul de piață”, așa cum cere legea, și vei putea să-ți fundamentezi mai eficient strategia de dezvoltare.

Planul de afaceri

Planul de afaceri reprezintă o schemă logică de acțiune care presupune o gândire de perspectivă asupra unei afaceri, pornind de la unele obiective stabilite / vizate, ajungându-se la crearea unei imagini de ansamblu asupra întregii afaceri.

Practic el va cuprinde toate etapele și resursele de care veți avea nevoie pentru a atinge obiectivele propuse într-o perioadă de timp predeterminată deoarece este deosebit de necesar să se atingă toate elementele care pot fi previzionate în ideea de a elimina posibilitățile de analiză particulară fără a lua în considerare aspectele globale ale afacerii.

Este evident că orice plan de afaceri este caracterizat de necesitatea existenței sale în două forme obligatorii:

– planul de afaceri propriu zis, care este dezvoltat cu inteligență, experiență, cerință de moment sau viitoare a unui întreprinzător sau a unui grup aparțînând unei instituții (este practic un fel de schematizare virtuală sau scrisă a ideii afacerii care ia în calcul de cele mai multe ori doar ideea de afacere fără a intra în detaliile rulării acesteia, mai precis în detaliile afacerii) și

– planul de afaceri fizic, care este reprezentat de transpunerea planului de afaceri propriu-zis pe un suport de prezentare/ stocare (dosar, suport informatic, suport multimedia, etc.) în urma unor analize aprofundate a tuturor proceselor implicate de derularea afacerii, analize care merg până la cele mai mici detalii pentru planurile de afaceri ‘de uz intern’ sau la detaliile solicitate de finanțator pentru planurile de afaceri ‘de solicitare ale unei finanțări’.

Planul de afaceri fizic

Planul de afaceri fizic este aproape în totalitate realizat în baza unor criterii generale sau specific solicitate (acesta fiind cazul planurilor de finanțare care vor fi înaintate instituțiilor sau factorilor de finanțare, fapt pentru care vor exista anumite cereri de specificitate din partea acestora) deoarece trebuie să conțînă un minim de informații și linii de acțiune care să inducă ‘justificarea existenței’ acestuia precum și a gesturilor ulterioare la care se va proceda în baza acestuia (atunci când a fost aprobat, certificat, etc.).

Se poate spune că, planul de afaceri se constituie asemenea unui document fundamental pentru fiecare afacere în parte și, din punct de vedere investițional, este asemenea unui magnet care poate atrage finanțări într-o firma reper (de fapt în afacerea derulată de aceasta).

– a două rațiune ‘de existența’ este cea legată de posibilitatea de a promova afacerea respectivă în orice moment către un potențial investitor prin intermediul unui eficient instrument descriptiv, planul de afaceri. Se poate spune că un plan de afaceri este asemenea ‘cartușului pe țeavă’ care poate fi tras oricând în direcția dorită.

Este bine să subliniem faptul că atragerea de capital se poate face prin mai multe procedee. Astfel, în cazul societăților pe acțiuni atragerea se face prin cotarea la bursă și menținerea unui curs favorabil al acțiunilor (în general cu eficiență asupra elementelor patrimoniale și / sau financiare ale întreprinderii respective) precum și al dividendelor distribuite (pentru menținerea unei ‘atractivități investoriale’), prin emiterea simplă de acțiuni sau obligățiuni.

În cazul celorlalte tipuri de societăți această atragere se reduce doar la posibila emitere de obligățiuni (termenul de acțiuni sau obligațiuni cuprinde toate formele de existență ale acestora).

Parteneriatul în afaceri

Ar mai rămâne parteneriatul de afaceri, sponsorizările, participațiunile simple și de asociere (fără a lua în calcul fuziunile sau alte forme care schimbă statutul juridic sau operațional al unei instituții reper).

Când aceaste posibilități nu există sau nu permit obținerea unor randamente necesare din punct de vedere investițional, rămâne doar varianta finanțărilor de tip clasic cum sunt creditele, finanțările coordonate, etc. Toate acestea obligă la justificarea / garantarea gestului de investiție din partea persoanei sau instituției apelate spre a credita, finanța, etc.

Ori acest mod de acțiune presupune ‘succesiunea’ unor pași obligatorii stabiliți de către cel care acordă finanțarea și, de cele mai multe ori, pe lângă o cerere de finanțare / creditare există și cerința existenței unui plan de afaceri, acesta fiind elementul cel mai eficace pentru ‘atragerea de capital’.