Increderea

Omul nu suportă nesiguranţa. Cu toţii avem nevoie de siguranţă, de stabilitate. Dacă aceasta nu există, încercăm să ne-o facem. Întrebarea care se ridică, este: Pe ce se bazează siguranţa noastră?

Vă încredeţi în bogăţie? Totuşi, ştiţi că aceasta poate fi pierdută. Vă încredeţi în caracterul dumneavoastră bun? Această ancoră ţine probabil mult timp, dar ea se va epuiza când la sfârşitul vieţii veţi sta înaintea lui Dumnezeu şi veţi da socoteală pentru viaţa trăită. „Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască“.

Vă încredeţi în religia dumneavoastră? O astfel de ancoră va ceda, când vor veni furtuni şi cu siguranţă nu va rezista în faţa lui Dumnezeu.

Increderea

Încredeţi-vă în Hristos! El este Singurul care vă poate da siguranţa într-o lume plină de nelinişte, nesiguranţă şi schimbări. Cine crede în El, Mântuitorul păcătoşilor, va găsi pace, linişte, siguranţă.

Un astfel de om poate să spună împreună cu apostolul Pavel: „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru“.