Acasă » Creationism vs. evolutionism

Creationism vs. evolutionism

Creationism vs. evolutionism

Creaţionismul este concepţia potrivit căreia întregul Univers a fost creat în mod nemijlocit de către Dumnezeu.

Creaţionismul este un concept comun tuturor religiilor importante, însă deosebirile asupra perspectivei creaţioniste sunt mari.

Cele trei religii monoteiste, mozaismul, creştinismul si islamismul, dar şi altele, pornesc de la ideea existenţei unui Dumnezeu perfect, care a dat naştere (a creat), în mod voit şi conştient, Universul, din nimic.

Hinduismul şi numeroase curente filozofice antice pornesc de la ideea existenţei unei materii primordiale din care este format Universul actual.

Unele dintre acestea afirmă intenţia specifică în crearea Universului de catre o forţă supranaturală, în timp ce altele nu; în anumite religii există mai multe zeităţi care, prin relaţiile dintre ele, formează universul.

RELAŢIA CREAŢIONISM-EVOLUŢIONISM

Creaţionismul se află în contradicţie cu şi opoziţie faţă de evoluţionism, teorie care explică apariţia tuturor speciilor şi formelor de viaţă de pe Pământ prin pre-existenţa altora, diferenţele între specii fiind datorate unor modificări produse în generaţii succesive (evoluţie).

Există unele forme de creaţionism (creaţionismul evoluţionist, evoluţionismul teistic) care admit o evoluţie de la forma în care a fost creată inţial lumea către la cea actuală.

Creaţionismul biblic

Plecând de la Cartea Facerii sau Geneza din Biblie (care prezintă concepţia biblică asupra apariţiei Universului şi omului şi a mersului ulterior al istoriei), creaţionismul biblic afirmă că speciile au fost create ca atare de Dumnezeu şi că ele au fost concepute ca perfecte, aşa încât orice fel de evoluţie de la o specie la alta este imposibilă.

Aspecte fundamentale:

• –  lumea a fost creată din nimic;
• –  ca durată, Zilele Facerii sunt zile obişnuite;
• –  toate formele de viaţă au fost create („zidite”) din ţărână pe specii („după felul lor”) şi menţinute pentru totdeauna (evoluţia este imposibilă);
• –  Universul material a fost supus omului (prin Adam şi Eva);
• –  moartea a apărut în lume ca urmare a căderii omului în păcat;
• –  Pământul se află în centrul Universului (concepţia geocentrică).